Hoppa till sidans innehåll

Den nationella konferensen Idrott och mångfald syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor och idrott. I februari 2019 arrangeras Idrott och mångfald för sjätte gången. Huvudtemat för nästa konferens i Karlstad är jämställdhet.

Susanne Wolmesjö, fil. mag. pedagogik

Rörelse är en underskattad medicin
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:19

Vem är du?
Jag är lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola med en fil mag i pedagogik, VD för Education in Motion AB och författare. Jag har ett stort intresse inom området neurosensomotorik och dess kopplingar till hälsa och lärande. Jag har studerat kognitiv neurovetenskaplig i kombination med KBT och studier inom MNRI som neurosensomotorisk core-specialist. Förutom undervisning inom ledarskap och pedagogik, jobbar jag som föreläsare för näringslivet och skolan samt coachar på individnivå. 

Hur intresserade du dig för ditt område?
Mitt intresse för möjligheten att med sensomotorisk träning påverka vår kognitiva förmåga driver mig att jobba med denna fråga för alla människor. Hjärnan och lärande har varit en stor passion under många år. 

Något om ditt föredrag
Föreläsningen innehåller lite praktik och teori om ämnet sensomotorik och kognition med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskning visar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsätt¬ningar (såsom ADHD och autism) är en särskilt utsatt målgrupp vad gäller ohälsa där rörelse och fysisk aktivitet har en stor betydelse för deras hälsa och skolprestationer. 

Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link