Hoppa till sidans innehåll

Värmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Värmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utbilda och leda distriktets idrott.

 EU-projekt inom programmet Erasmus+Sport

Egpis

EGPiS – Encouraging Girls Participating in Sport
  • Uppdaterad: 14 DEC 2016 11:13

Studier om ungdomsidrott vittnar om de positiva effekterna av att delta i idrott. Idrotten bidrar med kunskap som är viktig för livet, t.ex. samarbete, hänsyn, tålamod och ansvar. Dessutom kan idrott bidra till att förhindra barnfetma och andra allvarliga utmaningar för folkhälsan. 

De senaste undersökningarna visar att idrottsdeltagande bland europeiska barn och ungdomar är långt ifrån konsekvent. Även om (enligt särskilda Eurobarometer 412. "idrott och fysisk aktivitet") 64% av 15-24-åringar har fysisk aktivitet minst en gång i veckan, tenderar fysisk aktivitet att sjunka i åldrarna 11 till 15 år i de flesta europeiska länder och skillnaden mellan könen är också störst i denna åldersgrupp. 74% av pojkar och unga män utövar på regelbunden basis idrott, medan deltagandet bland flickor och unga kvinnor i samma åldersgrupp uppgår endast till 55%. 

EGPiS syftar till att undersöka orsakerna till denna utveckling i syfte att utveckla verktyg för att övervinna vanliga hinder som håller flickor från att utöva idrott såsom, infrastruktur, idrottsanläggningar, konkurrens, negativa erfarenheter från idrott i skolan etc. Målet är att med hjälp av de nya verktygen ska flickor ges möjlighet att uppleva idrott som roligt och inspirerande i en trygg miljö. -En miljö som stimulerar till ett livslångt fysiskt aktivt liv. 

Målet ska uppnås genom gemensam forskning och utbyte av erfarenheter som underlag för utveckling av strategier, verktyg och metoder som kan förhindra att unga flickor hoppar av sport och motivera ungdomar att återta sportaktiviteter. 

Projektet kommer att upparbeta en god kontakt med lärare på skolor och tränare för idrottsaktiviteter. Lärarna och tränarna ska involveras för att man på ett bra sätt ska kunna ta itu med flickors behov på mer än en nivå. Inom ramen för projektet kommer det att genomföras ett pilotprojekt i nära samarbete mellan en skola och en idrottsförening. Samarbetet möjliggör att prova nya verktyg och metoder inom projekttiden.  

                   

Projektpartners  
Italien (Rom) (Projektägare)        
ENDAS, National Democratic Institution of Social Action
England (Islington) 
The Access to Sport Project
Turkiet (Istanbul) C 
Catalca District Directorate of National Education
Cypern (Limassol) The Cyprus University of Technology (CUT)
Tjeckien (Hranice) 
Hranice Development Agency
Portugal (Mirandela)  Mirandela Municipality
Sverige (Karlstad) Värmlands Idrottsförbund

         

Projektets 5 delar

Projektet innehåller fem delar så kallade ”Workpages”

WP1. Analysis of the barriers that keep girls from participating in sports

WP2. Joint development of tools making sporting activities more attractive for girls including teacher/trainer-capacitating

WP3. Implementation of a pilot project and validation of the methodologies

WP4. Communication and Dissemination of the project results

WP5. Project Management, monitoring and evaluation

Värmlands Idrottsförbunds roll i projektet är att;

-delge projektet egna erfarenheter av tjejidrott, studier och ”best practice” etc.

-genomföra en undersökning bland tjejer inom idrotten i Värmland.

-ta fram en strategi med olika verktyg, baserad på egna erfarenheter och den i projektet genomförda undersökningen. Strategin ska sen ligga till grund för det pilotprojekt som ska genomföras under tiden för projektet. Pilotprojektet genomförs i länderna Italien, Turkiet, England och Tjeckien. Målet med pilotprojektet är att få flickor i åldern 13-17 år att börja idrotta.

-under pilotprojektet ska Värmlands Idrottsförbund fungera som support för de partners som är utvalda att genomföra pilotprojektet.

Här på hemsidan kommer vi att presentera resultatet av både undersökningen och pilotprojektet. Efter vi avslutat projektet är vår ambition att sprida den kunskap och de erfarenheter vi har fått genom vår delaktighet i projektet, allt för att främja att flickor inte slutar idrotta men också för att få fler flickor att börja idrotta.

-Hur vi kommer att sprida det, förutom här på vår hemsida, ber vi att få återkomma med!

Arbetsmöten i projektet;

8- 9 december 2016 projektmöte i London

På mötet var det stor fokus på projektets slutfas, utvärdering, reflektion och metodbok. Resultaten från projektet kommer att presenteras på Idrottens Hus i mars. 

I projektet har det nu genomförts ett pilotprojekt i fyra länder, Tjeckien, Turkiet, England och Italien. Målet med pilotprojektet har varit att rekrytera fler tjejer till olika idrottsaktiviteter. Värmlands Idrottsförbund har under tiden för pilotprojektet, 8 månader, varit en support för de länder som genomfört pilotprojektet. Vi har bidragit med tips och råd för ett genomförande i linje med projektet syfte och mål.


Kick off i Tjeckien (Hranice) Juni 2015
Genomgång av projektets alla delar samt den undersökning som skulle genomföras i de medverkande länderna.
Bild 2

Arbetsmöte i Italien (Rom) November 2015
Redovisning och diskussion angående resultatet av undersökningen samt presentation av ett första utkast av strategin för pilotprojektet.

Bild 3

Arbetsmöte i Turkiet (Istanbul) Mars 2016
Detaljerad genomgång av den framtagna strategin för pilotprojektet samt uppdatering av tidsplan.

Bild 4

Preliminärt är nästa arbetsmöte planerat i December 2016, då i Sverige, Karlstad.

Är er förening intresserade av att veta mer om hur man ska behålla tjejer inom idrotten eller hur man rekryterar tjejer till idrotten är ni välkomna att kontakta oss.

Skribent: Malin Larsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Malin Elfman

Konsulent
010-476 47 22
This is a mailto link

Postadress:Värmlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress: Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:Tel: 0104764700
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss