Hoppa till sidans innehåll

Värmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Värmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utbilda och leda distriktets idrott.

United network

United Network

  • Skapad: 14 JAN 2014 14:06
United Network är ett nätverksprojekt där Värmlands Idrottsförbund samarbetar med Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska idrottsförbundet för att skapa ett internationellt nätverk. Ett nätverk som ska göra det lättare att snabbt hitta partners för EU-projekt, under EU:s nya programperiod 2014-2020, som bl.a främjar utbildning och utbyte av målgruppen ungdomar.

Förutom de tre svenska organisationerna kommer följande organisationer att delta i nätverket:
  • Ungern ( Heves Megyei Önkormányzat )
  • Tyskland ( Brandenburgische Sportjugend im Landessportbund Brandenburg eV )
  • England (Aston Sport och gemenskaps Club CIC )
  •  Polen ( Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych )
  •  Norge ( Östfold Idrettskrets )

Projektet United Networks har beviljats medel från Ungdomsstyrelsen.

 

Conference United Network

Som ett led i vår strategi beträffande internationellt arbete arrangerar Värmlands Idrottsförbund, denna vecka, 19-22 Maj, i samarbete med Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska idrottsförbundet, en internationell konferens. Målet med konferensen är att skapa ett internationellt nätverk med andra organisationer från andra länder i Europa.

Syftet med nätverket är att det ska vara lättare att snabbt hitta bra partners för  olika EU-projekt, under EU:s nya programperiod 2014-2020.

Projektet ”United Network” har beviljats medel från Ungdomsstyrelsen (Ung och aktiv i Europa).

Konferensen är indelad i sju delar;

1. Bakgrunden till detta projekt, denna konferens!

2. Lära känna varandra och varandras organisationer.

3. Presentation av de olika programmen inom EU: s nya programperioden 2014-2020.

4. Alla organisationer berättar om deras tidigare erfarenheter av att ha medverkat i olika internationella projekt. -Inom vilka områden är man intresserade av att samarbeta  tillsammans med andra organisationer, i framtida projekt.

5. Inom vilka program ser vi möjligheter att samarbeta med varandra och utveckla vår verksamhet i våra respektive organisationer?

6. "United Network"?
-För framtiden är alla organisationer intresserade av att bilda ett starkt nätverk under en längre tid för att samarbeta i olika typer av EU-projekt?

7. En sammanfattning, -vad blir nästa steg?

Länder och organisationer som medverkar är;

Tyskland
-Brandenburgische Sportjugend
-Sportjugend, Nordrhein-Westfalen

Polen
-MSIS
- Mazurskie Stowarzyszeine Inicjatyw Sportowych

Ungern
-Heves County Government (Heves County Pupil and Leisure Sport Activities Association)

England
-Street Games (Aston Sports and community club CIC)

Norge
-Østfold Idrettskrets

Kosovo
-Kosovo Sport Education Federation

Sverige
-Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
-Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
-Västsvenska Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
-Hallands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
-Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

 

Conference ”United Network”
Dag ett och två

Det har varit två intressanta dagar med bra presentationer av varandras organisationer. Som Donata från Polen uttryckte vid sin sammanfattning av konferensen hittills!
– ”Vi representerar olika länder och olika organisationer. Organisationerna befinner sig på olika nivåer och vi har mycket att lära av varandra.  Dock är den gemensamma nämnaren att alla organisationer använder idrott som en metod ett verktyg för att aktivera barn och ungdomar, för att utveckla dem såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt”.

Konferensen fortsätter nu med att alla medverkande organisationer berättar vad de har för tidigare erfarenheter av internationellt arbete.

UN 4

UN 5

 

Fortsättning dag två och dag tre!

Sture Hermansson, Värmlands Idrottsförbund, med en god kompetens om EU:s nya programperiod 2014-2020, presenterade under tisdagen ett axplock av de program och fonder där de medverkande organisationerna har möjlighet att söka projektmedel för utveckling av sina verksamheter.

Guido Cools, Brandenburg Sportjugend, Informerade om EU programmet, Erasmus + (sport) och de olika områden det innehåller. Ett program där man kan söka projektmedel för bland annat aktiviteter för ungdomar, -ungdomsutbyten, volontärskap, nätverksbyggande, utbildning etc.

Ett mycket intressant program för de medverkande organisationerna. Guido berättade också om sina erfarenheter av att arbeta med ungdomar, ungdomsutbyten och volontärskap men även erfarenheter av att söka och driva olika EU-projekt!

Efter informationen om de olika EU programmen och fonderna som finns var det dags för ”Workshops”. Syftet med dessa var att diskutera inom vilka olika områden de deltagande organisationerna skulle kunna se sig vara intresserade av att samarbeta med varandra i ett projekt.

Resultatet, de områden som det skulle vara intressant att samarbete inom, ska sammanställas i en matris och eventuellt kopplas till någon av EU:s program eller fonder.

Konferensen fortsatte, under Onsdags eftermiddagen, ute i det vackra vädret. Det blev något av ett kulturinslag i den vackra Värmländska skärgården. Efter en mycket uppskattad lunch, med Värmländska matspecialiteter, diskuterades, på plats, en av målsättningarna med konferensen, bildandet av ett internationellt nätverk.

-Ville alla medverkande organisationer medverka i ett internationellt nätverk, -”United Network”?

-Alla medverkande organisationer svarade JA på den frågan!

Sammanfattning av konferensen

Mål/syfte med konferensen

-En presentation av alla deltagare och organisationer.

-Se efter inom vilka områden de deltagande organisationerna kan samarbeta.

-Diskutera och besluta om man ska bilda ett internationellt nätverk.

-Bilda ett nätverk över tid, “United network”!

Det känns jättebra att alla mål och syften med konferensen uppfylldes!

Alla organisationer och deltagare har fått presentera sig, vilket gjorde att många nya erfarenheter och idéer delades och goda kontakter skapades. Ett nätverk kommer nu att skapas där de medverkande organisationerna kommer att ingå. Nätverket ska ha en egen sida på Facebook, ”United Network”. Andra organisationer kommer också att ha möjligheten att ingå i nätverket. Initialt tar vi, Värmlands Idrottsförbund, vilket känns mest naturligt, hand om administrationen för nätverket, vi skapar sidan på Facebook och sprider dokumentationen från konferensen till samtliga deltagare. Projektidéer finns redan, några av de medverkande organisationerna kommer att gå vidare med dessa.  Organisationen från Ungern, Heves County Pupil and Leisure Sport Activities Association, kommer att se över möjligheterna att nästa år arrangera en nätverksträff för de medverkande organisationerna.

-”United Network” har skapats och en fortsättning följer!

Sture

Gido 1

IMG_5073

Skribent: Malin Larsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Värmlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress: Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:Tel: 0104764700
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss