Hoppa till sidans innehåll

Värmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Värmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utbilda och leda distriktets idrott.

Definitioner

  • Uppdaterad: 01 MAR 2019 09:54

Jämställdhet
Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet handlar endast om förhållanden som rör kvinnor och män.

Jämlikhet
Alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett till exempel funktionsnedsättning, kön, trosuppfattning, kultur och sexuell läggning.

Normer
Outtalade regler som anses självklara och försvaras med förutfattade meningar och gamla strukturer. Det som avviker från normen ifrågasätts oftare än normen själv.

Normkritiskt perspektiv
Innebär att ifrågasätta själva normen (och inte det som avviker) och de maktstrukturer som den omges av. Att synliggöra normen och aktivt jobba för en förändring skapar en mer inkluderande miljö. Med ett normkritiskt perspektiv ställer man frågor som till exempel ”Ska kvinnor få ta ut föräldraledighet?”, ”Är det rätt att heterosexuella får adoptera barn?” och ”Behövs män i ledande positioner?”

Genus
Med genus menas det sociala och kulturella könet – de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhälle om vad som är kvinnligt och manligt. Genus konstrueras hela tiden och skapas utifrån våra värderingar, attityder och erfarenheter. Dessa föreställningar ändrar sig över tid och är beroende på var vi befinner oss.

Kön
Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att kategorisera människor. Kön delar ofta in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har flera olika delar som könsidentitet, könsuttryck, biologiskt kön och juridiskt kön. En person kan ha ett biologiskt kön, till exempel man, men inte identifiera sig eller uttrycka sig som en man. Könskategorierna man och kvinna används bland annat för att dela upp statistik och kunna jämföra likheter och skillnader i människors livsvillkor.

Skribent: Malin Larsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Emma Gustafsson

Konsulent
010-476 47 14
This is a mailto link

 

Kontaktperson

Björn Adolfsson

Konsulent
010-476 47 29
This is a mailto link

 

Postadress:Värmlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress: Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:Tel: 0104764700
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss