Hoppa till sidans innehåll

Värmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Värmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utbilda och leda distriktets idrott.

Utbildningssatsning för ökad jämställdhet

20 JUN 2018 15:23
Värmlandsidrotten och Värmlands innebandyförbund summerar framgångsrik utbildningsinsats. ”Flera föreningar säger att de har fått ett uppvaknande”, kommenterar kanslichefen.
  • Uppdaterad: 20 JUN 2018 15:44

Under hösten 2017 fram till våren 2018 har Värmlands innebandyförbund, med stöttning av Värmlandsidrotten, genomfört en nätverksserie under parollen ”Framtidens ledarskap”.

– Målet har varit öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet ute hos innebandyföreningarna, säger Camilla Olsson, kanslichef på Värmlands Innebandyförbund.

Under fyra utbildningsträffar har representanter från flertalet föreningar träffats för föreläsningar och diskussioner inom ämnen som inkludering, jämställdhet och normer.

– Flera föreningar säger att de fått ett uppvaknande efter utbildningstillfällena. Vilka normer styr hos oss? Varför har vi svårt att rekrytera kvinnliga ledare? Deltagarna har tvingats att ta på sig ”norm-glasögonen”, vilket kan vara läskigt. Men det är också först då som föreningen blir medveten om den kultur som styr och som kanske hämmar inkludering, säger Camilla Olsson.

Konkreta handlingar
Idrottsrörelsen arbetar sedan tidigare för jämställdhetsmål 2025, som fastställdes vid RF-stämman 2017 i Karlstad. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. I ”Framtidens ledarskap” har stor vikt lagts vid att också bryta ned de övergripande målen i konkreta vardagliga handlingar.

– Alla föreningar som deltagit har fått skriva ned olika mikrohandlingar. Det har varit alltifrån att de ska se över bildspråket på sin hemsida, till att de vill undersöka hur träningstiderna är fördelade mellan herr- och damlag, säger Björn Adolfsson, idrottskonsulent hos Värmlandsidrotten som varit med och tagit fram utbildningsupplägget.

”Viktigaste idrottspolitiska frågan”
Både Björn Adolfsson och Camilla Olsson betonar att ökad jämställdhet är en av idrottsrörelsens mest centrala frågor.

– Den är högst avgörande för om idrotten ska fortsätta vara relevant i framtiden. Utveckling sker för ökad jämställdhet, men det går också för långsamt. Vi måste helt klart öka takten, säger Björn Adolfsson.

– För oss inom Värmlands innebandyförbund är det den högst prioriterade idrottspolitiska frågan de närmaste åren, fortsätter Camilla Olsson.

Digital utbildning
Värmlands Innebandyförbund, med stöd av Värmlandsidrotten, ser nu över möjligheterna att kunna skapa en digital jämställdhetsutbildning utifrån samma koncept som ”Framtidens ledarskap”.

– Det är viktigt att ”Framtidens ledarskap” inte blir någon punktinsats. Utan nu vill vi jobba vidare och vi tror att en digital utbildning kan vara ett bra sätt att nå ut till ännu fler föreningar, säger Camilla Olsson.

 

Föreningsröster om jämställdhet ….

”Det har varit intressanta och givande träffar där man har fått möta deltagare från andra föreningar samt fått lyssna på bra föreläsare. I nätverket, genom diskussioner och föreläsare, har man fått exempel hur andra arbetar med jämställdhet samt inkludering och hur man själv kan arbeta med dessa frågor i sin förening. Många föreningar ser lika ut när man börjar prata om jämställdhet och alla är eniga om att det finns ett viktigt arbete att göra när det gäller jämställdhetsfrågor inom föreningslivet. Man behöver inte göra stora förändringar på en gång utan göra stegvisa förändringar för att nå föreningens uppsatta mål.”
Åsa Backlund, Skoghalls IBK

”Något som jag verkligen tar med mig är att trots allt jobb som lagts ner, och det ändå är 2018, så har vi en lång väg att vandra innan vi kan kalla oss någorlunda jämställda.”
Kim Stjernius, Grums IBK

”Vi är på väg in i en ny tid där det kräver en annat sorts ledarskap. Inom innebandyn försöker vi att gå i bräschen inom jämställdhet men vi har en bit kvar. Men målet är satt!”
Kendy Ståhl, Hultsberg/Björkås IBF

"Fokus på jämställdhet ska vara en självklar infallsvinkel i allt vi gör. Oavsett vilken position du har inom idrotten. Det är allas ansvar att jobba med jämställdhet. Alla kan göra något, ingen kan göra allt!”
Madelen Karlsson, innebandyinstruktör Fria Läroverken

Skribent: Erik Mattsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Värmlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress: Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:Tel: 0104764700
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss