Jämställdhet inom idrott, finns den?

I Sverige så är inte idrotten jämställd, detta gäller främst inom lagidrotter som ishockey och fotboll. Inom fotbollen så ligger ersättningsnivåerna för männen mellan 30 000-50 000 kr och för kvinnorna mellan 5000-20 000 kr.

Hur definieras jämställdhet inom idrott?

Jämställdhet inom idrott handlar om lika rättigheter och möjligheter för både män och kvinnor att kunna utöva sin idrott. Jämställdhet mellan män och kvinnor inom idrotten är också en fråga om intressen, resurser och inte minst om demokrati.

Sverige, ett föregångsland inom idrotten

Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller jämställdhet inom idrott. Mycket har gjorts för att både flickor och pojkar och män och kvinnor ska kunna idrotta på lika villkor. Även om mycket har gjorts så är detta ett arbete som fortsatt måste utvecklas.

Till det stora hela så är inte idrotten särskilt jämställd. Oavsett idrott, länder eller kulturer så startades idrottsrörelsen av män och för män. Detta är fortsatt något som präglar många normer och kulturer och som behöver förbättras

Det är därför viktigt att vi i Sverige arbetar efter vår egen historia och förutsättningar. Allt med sikte framåt och för att skapa full jämställdhet mellan män och kvinnor inom idrotten.

 

För att skapa jämställdhet inom idrotten

Vem eller vilka har då ansvar för att vi ska kunna skapa jämställdhet mellan män och kvinnor inom idrotten? Det korta svaret här är alla individer. Utöver detta så behöver också självklart föräldrar, skola, föreningar, regering och riksdag ta sitt ansvar.

Våra barn behöver tidigt få lära sig att idrott är roligt, utvecklande och för båda könen. Sverige är också ett land där många människor från världens alla hörn bor. Vårt invånarantal växer stadigt varje år och nya människor och kulturer möts.

En stor utmaning är också att undervisa alla om att i Sverige så har både pojkar och flickor rätt att deltaga i idrottsrörelsen på lika villkor. Det som kan vara en självklarhet för en flicka född i Sverige kan vara långt ifrån en självklarhet för många flickor med utländsk bakgrund och där ofta hedersförtryck kan förekomma.

Inom svensk fotboll så arbetar man extra hårt med dessa jämställdhetsfrågor och för flickor med utländsk bakgrund.

Vid RF-stämman 2017 så fastställdes även att hela den svenska idrottsrörelsen gemensamt arbetar mot ett jämställdhetsmål till år 2025. Det stora målet är att båda könen ska ha samma makt att utforma idrotten och sitt eget deltagande inom denna.

 

Ekonomiska resurser för män och kvinnor

Att män och kvinnor har olika ekonomiska resurser när det gäller idrott på högre nivå är ett välkänt faktum. Detta är också en av de största skillnaderna i Sverige när det gäller idrottande män och kvinnor. Både män och kvinnor utför samma arbete och lägger ner lika mycket tid på sin idrott. Trots detta så är de ekonomiska skillnaderna oändligt stora mellan könen.

Skattepengar fördelas också olika inom föreningsidrotten för män och kvinnor, vilket är långt ifrån jämställd idrott eller rättvist.

Vad intresserar publiken?

Samtidigt så är det också viktigt att belysa att idrotten styrs av de som vill betrakta den, publiken. Om det exempelvis är ett hundratal åskådare på en damfotbollsmatch i allsvenskan och tiotusentals åskådare på en herrmatch i allsvenskan så beror det helt enkelt på att intresset är större för herrmatchen och inget annat.

När ett stort intresse finns så skapar det också ett intresse från Tv-bolag för rättigheterna till att sända matchen. Tv-rättigheter genererar stora intäkter till klubbarna och indirekt även till spelarna. Ett stort publikt intresse skapar också intäkter från biljetter och sponsorer.

 

Full jämställdhet inom vissa idrotter

När det gäller ekonomiska skillnader inom olika idrotter så är det också upp till varje enskilt förbund (som Värmlands ishockeyförbund), styrelse eller tävlingskommitté att fatta jämställda beslut.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) slog exempelvis nyligen fast att Svenska fotbollsförbundet inte lönediskriminerar damlandslaget när de ger herr- och damlandslag olika ersättningar. Här gick den svenska herrtruppen sedermera ut med att de avstår sina ersättningar under hösten 2020 för att få till jämställda avtal mellan dam och herrlandslag.

Det är få idrotter som annars har full ekonomisk jämställdhet för båda könen. Vanligtvis så finns det tyvärr löneskillnader inom idrott, som i de flesta fallen missgynnar kvinnorna.

About Sackarias Brodd

Lämna en kommentar

Previous

Värmlands Idrottsförbund

5 tips på vinterträning för dig som sysslar med sommarsporter

Next