Om Grava skidklubb

Grava Skidklubb är en idrottsförening som bildades 25:e juli 1946. Förutom längdskidåkning och rullskidor så ingår även cykel och friidrott i Grava SK:s verksamhetsområde. All verksamhet i klubben sker idag ideellt och där fokuset i klubben är på barn och ungdomsidrotten.

 

Klubbens historia

Pionjärer inom Grava skidklubb är herrar som Erik Andersson, Holger Svensson, Göran Sköldstrand Martin, Andersson, Nils Naukler och inte minst klubbens förste ordförande Gösta Fernkvist. Alla dessa ingick även i Grava skidklubbs allra första styrelse.

Flera av dessa blev också sedermera riktigt duktiga skidåkare som många också blev klubben trogen upp i pensionsålder. Många har också medverkat i styret av klubben på ett eller annat vis ändå sedan klubben bildades.

När Gösta Fernkvist lämnade över ordförandeklubban så gjordes detta till Göran Sköldstrand. Det blev sedan Göran Sköldstrand som under många års tid blir klubbens huvudsakliga administratör.

 

Grava skidklubbs skidspår

Under de första åren så hade klubben ett elljusspår och en skidstuga i Skåreskogen på Skåreberget. Så småningom så blev det aktuellt att bygga ett boendeområde på marken och klubbens verksamhet fick flytta.

I mars 1967 så beslutade Grava fritidsnämnd att Grava skidklubb skulle få bedriva sin verksamhet vid Tuggelite kostnadsfritt i 10 år framåt. I april 1970 så tecknades även ett avtal mellan klubben och kommunen att skidstugan Tuggelite och dess uthusbyggnad skulle överlåtas till klubben kostnadsfritt.

Ett starkt ideellt arbete av klubbens medlemmar gjorde också att de nya elljusspåren blev möjliga. Allt från trädfällning, banpreparering, stolpuppsättning för elljus till brobyggande m.m. gjorde mycket av klubbens medlemmar själva.

Grunden för detta arbete är också mycket av det som genomsyrar klubben idag, en fantastisk verksamhet där allt är möjligt om man ställer upp för varandra.

 

GSK:s tävlingsverksamhet

Lilla Vasaloppet var sett till antalet deltagare GSK:s största skidtävling. Lilla Vasaloppet arrangerades tillsammans med Kils SF. 1982 så var det exempel nästan hela 1500 deltagare i Lilla Vasaloppet. Genom åren så anordnades ett stort antal serie- och allianstävlingar.

Även om fokuset även här har varit på barn och ungdomsverksamheten så arrangerades även under tiden tävlingar för seniorer.

Idag så arrangerar inte klubben egna tävlingar utan medlemmar kan tävla i klubbens namn genom andra klubbarnas arrangemang om man önskar. De senare åren så har medlemsantalet minskat. Detta har skett mycket tack vara mindre snörika vintrar och ett mindre ideellt arbete.

Trots detta så är Grava skidklubb en levande idrottsförening i allra högsta grad och som hjärtligt välkomnar alla nya medlemmar.

Lästips! Läs om Värmlands skyttesportförbund

 

Klubbens kontaktuppgifter

Om du själv vill börja åka längdskidor i en klubb med härlig sammanhållning, tveka inte på att kontakta Grava skidklubb. Kanske har du barn som vill börja åka skidor eller om du som förälder kanske kan tänka dig att hjälpa till ideellt i föreningen.

Grava SK-Skidor

Postfack 8038, 65008 Karlstad

Telefon: 0725077035

E-post: gravask@gmail.com

Hemsida: http://www.gravask.se

About Sackarias Brodd

Idrottens hus i Värmland

Next